Logo

1. Brand guidelines

Retningslinjene viser hvordan merkevaren NORTH kan brukes på en helhetlig måte for å synliggjøre samspillet i nordnorsk filmindustri. Ett felles og samlende grafisk uttrykk på arrangementer og events kan underlette kostnader og gjøre det lettere å få fram et spisset budskap.

All markedsføring med NORTH må avklares og skje innen gjeldene rammeverk.

post@north.no

Last ned logo.zip
North-sort
North-blå
North-hvit
North-symbol-sort
North-symbol-blå
North-symbol-hvit

2. Logosystem

Et strengt visuelt hierarki mellom konsept, arrangement og avsender bidrar til å gjøre merkevaren North bedre forstått. Subtitler som f.eks «AT CPH:DOX» i kombinasjon med  logorekke/deltakere setter begrepet i tydeligere kontekst.

Et fleksibelt system med mange muligheter

Ofte så fungerer det bra med hvit logo på bilder.

3. Farger

Dempet Sort
CMYK 69 / 66 / 61/ 60
RGB 50 / 47 / 49
#322F31
Beige
CMYK 12, 9, 16, 0
RGB 223, 220, 208
#DFDCD0
North Blå
CMYK 95, 78, 41, 32
RGB 29, 57, 88
#1D3958
Gylden
CMYK 30, 41, 68, 4
RGB 177, 143, 99
#B18F63

4. Fonter

Våre skrifttyper er vitale byggesteiner for den visuelle profilen. For å skape en enhetlig og sterk identitet med handlingsrom og fleksibiliet er det viktig at disse elementene brukes på riktig måte.

Last ned AbrilLast ned Graphik

Fonter må kjøpes og lisensieres

Det er langt dette landet.
Det meste er nord.
Graphik
Informativ og lettlest grotesk med mange vekter
We are the gun
Abril Display
Antikvaskrift med fine egenskaper som overskrift og utheving.

5. Profilen i bruk

Enkle prinsipper og virkemidler sikrer stor kreativ frihet når det kommer til uttrykksform, materialitet og stil. Profilelementene er utformet med tanke på å være tilpassingsdyktige til et bredt spekter av kreative uttak. Se eksemplene under for inspirasjon og mulighetsrom.